Vägglav

Fotograf: Sten Brattberg

Lavar är organismer bildade av ett symbiotiskt förhållande mellan en svamp (huvudsakligen en sporsäcksvamp) och en alg, eller ibland en cyanobakterie (tidigare kallade blågröna alger). Svampens roll är att utgöra stödjevävnad och skydd samt att suga upp vatten, medan algen genom fotosyntes bidrar med energi.

från 199 kr Sten Brattberg