Rapsfält i Skåne i maj månad

Fotograf: Robert Helberg

Raps (Brassica napus ssp. napus) är en oljeväxt med karakteristiskt gula blommor, nära besläktad med växter som kål, kålrot och rybs.

från 199 kr Robert Helberg