Orre på myr

Fotograf: Robert Helberg

Orre (Lyrurus tetrix) är en hönsfågel i familjen fälthöns. Den är en stannfågel som förekommer i norra Palearktis, främst i hed- och myrlandskap i anslutning till skog. Den är nära släkt med kaukasisk orre. Inför häckningen, som sker tidigt på våren, spelar orren på specifika spelplatser.

från 199 kr Robert Helberg