Myrstack

Fotograf: Robert Helberg

Myror (Formicidae) är en familj av gaddsteklar med små eusociala insekter. Tillsammans med getingar och bin bildar de ordningen Hymenoptera. Familjen är mycket mångsidig och består av omkring 12 000 arter där den absoluta merparten lever i tropikerna. De är kända för att leva i mycket välorganiserade kolonier som kan omfatta flera miljoner individer. Individerna delas in i de subfertila eller sterila honorna som utgör "arbetare", "soldater" etc, fertila hanar som utgör "drönare" och fertila honor som utgör "drottningar".

från 199 kr Robert Helberg