Kungsörn

Fotograf: Robert Helberg

Kungsörn (Aquila chrysaetos) är en av de mest välkända rovfåglarna som förekommer på norra halvklotet. Som alla örnar tillhör den familjen Accipitridae. Tidigare fanns kungsörnen över hela Holarktis, men har idag försvunnit från flertalet av de mer tätbefolkade områdena. Trots att den lokalt är utdöd på flera platser så är den förhållandevis vida spridd och förekommer i Eurasien, Nordamerika och delar av Afrika. Den saknas helt i ökenområden och i den arktiska zonen.

från 199 kr Robert Helberg