Havsörn & Kungsörn

Fotograf: Robert Helberg

Havsörn (Haliaeetus albicilla) är den största rovfågeln i Nordeuropa och en av de allra största i världen. Den är en av världens åtta havsörnsarter. Havsörnen är en mycket stor örn med ett vingspann på närmare 2,5 meter, en längd på omkring en meter, och en ungefärlig vikt på 4-7 kg. Honan är, som hos de flesta rovfåglar, större än hanen.

från 199 kr Robert Helberg